ABC půjčky online


Půjčky na směnku

Existují takové půjčky, které jsou zajištěny směnkou. Úroková sazba těchto půjček je vyšší, z důvodu větší rizikovosti žadatelů. Požadavky na dokladování příjmu a údaje z registru dlužníků jsou minimální. Nespornou výhodou je rychlost vyřízení půjčky. Půjčky na směnku představují okamžité prostředky, které mají jasně specifikované náležitosti. Každá směnka a půjčka z ní vyplývající prakticky nahrazuje smlouvu o půjčce. Jednoduše podepsáním směnky jde o vyjádření souhlasu s jejím zněním a s přijmutím všech práv a povinností, které z ní vyplývají.

Peníze hotově

Půjčka na směnku představuje situaci, kdy žadatel nutně potřebuje peníze okamžitě a hotově. Proti směnce jsou zkrátka vydány prostředky ihned. Peníze jsou tak použitelné bez nutnosti udání účelu poskytovateli půjčky. To dělá z tohoto druhu půjčování ideální možnost pro rychlé a snadné získání peněz.

Klienti půjček na směnku

Častými klienty půjček na směnku jsou lidé, kteří mají například problémy se záznamem v registru a klasické bankovní instituce jim nejsou ochotny peníze poskytnout. Anebo lidé, kteří nechtějí poskytovat informace o svém platu či finanční situaci. Jelikož se jedná prakticky vždy o nebankovní sektor, je poskytování těchto půjček velmi individuální a vždy šité na míru danému žadateli.

Půjčení na směnku se ale řídí vlastními podmínkami a náležitostmi. Směnka je jasně definovaný pojem v zákoně, takže jsou vždy obě strany srozuměny s faktickou podstatou půjčky a závazků z ní vyplývajících. Směnka musí mít zákonem stanovené náležitosti, jinak je neplatná. Rozlišují se směnky vlastní a cizí.

Náležitosti směnky

Na směnce musí být uvedeny povinné údaje, aby mohla být brána jako cenný papír. U směnky nezáleží na formě nabo skutečném stavu směnky. Příkladem může být i směnka napsaná na kousku papírku nebo ubrousku, která obsahuje všechny zákonné náležitosti a z níž vyplývá závazek a odpovídající pohledávka.

Na směnce tedy musí být následující údaje:

  • označení, že se jedná o směnku (doslovné označení v textu listiny)
  • příkaz zaplatit danou finanční sumu (bez dalších podmínek)
  • jméno a adresa toho, kdo má směnku zaplatit
  • informace o splatnosti
  • informace o místě zaplacení
  • jméno věřitele, tedy toho, jemuž má být zaplaceno
  • datum a místo vystavení směnky
  • podpis výstavce směnky

Ručení a rizika

Je důležité si uvědomit, že půjčka na směnku je vcelku jasně stanovenou záležitostí, takže i její vymáhání je relativně snadné. U rozhodce nebo u soudu je vždy v právu majitel směnky a tudíž se jednání neprotahují a je rozhodnuto právě ve prospěch poskytovatele půjčky. Tím pádem je možné okamžitě vymáhat peněžní prostředky exekučně či jiným způsobem. Proto je půjčka na směnku velmi riziková, jelikož v případě neplnění závazků z ní vyplývajících má dlužník okamžitě za zády exekutora.

Na stránkách www.pujcky-na-smenku.cz naleznete další informace o půjčkách na směnku a typech směnek, včetně vzoru.


18.3.2010

Kontaktní informace provozovatele ABC Půjčky
Podmínky použití a ochrana osobních údajů

© 2024 všechna práva vyhrazena.