ABC půjčky online


Na co si dát pozor při uzavírání půjček

Každé uzavírání smlouvy o půjčce by mělo být dobrovolnou vůlí obou stran. To patří k základním předpokladům právního vzniku smlouvy. Navíc by obě strany měly být dostatečně informovány o podmínkách dané smlouvy. V praxi se jedná o pozici dlužníka, jelikož strana poskytující půjčku již dobře zná svou předtištěnou smlouvu a obchodní podmínky, které se k ní vztahují.

Poctivě číst

Vždy je důležité si každou část smlouvy důkladně pročíst, v klidu se nad ní zamyslet a případně se na nejasnosti dotázat na pobočce či právníka. Často se ve smlouvách uvádí právě to nejdůležitější sdělení menším písmem někde na konci. To je obvyklá taktika u nebankovních institucí, které se snaží přimět klienty uzavřít i méně výhodné půjčky, na které se vztahují v případě prodlení splátky velké sankce, které jsou třeba právě malým písmem na konci smlouvy uvedeny. Proto je důležité celou smlouvu od začátku až do konce poctivě prostudovat a vše si v klidu ujasnit.

A nejen smlouvu je důležité číst. Také obchodní podmínky je vhodné alespoň zběžně projet a u rizikových bodů dbát zvýšené pozornosti. Právě čtením obchodních podmínek zjistíme, jak se budou případné spory řešit, kdo je bude řešit, jaké plynou z nedodržení smlouvy sankce a další podobné krajně důležité informace.

Nutné náležitosti smlouvy

Důležité je, aby smlouva o půjčce obsahovala obligatorní náležitosti, ke kterým patří uvedení RPSN, stanovení podmínek změn RPSN, stanovení výše půjčky a splátek, jejich počtu a splatnosti, závazek věřitele informovat dlužníka o změnách RPSN a další podmínky, které se uplatňují při potenciálním sporu.

Jednání s ověřenou institucí

Důležité je při sjednání půjčky vyhledávat pouze kvalitní nabídky od zavedených institucí. Reakce na inzerát vyvěšený na autobusové zastávce není rozhodně tou pravou cestou, jak si půjčovat peníze, protože často tito jednotlivci či skupiny zkouší obcházet zákon a poskytovat půjčky za nápadně nevýhodných podmínek pro žadatele.

Proto je důležité volit pro získání půjčky nějakou stabilní a věrohodnou instituci, nejlépe banku, která má jasně specifikované faktory, které ovlivňují cenu půjček. Navíc jsou pod přísným dohledem Ministerstva financí a dalších institucí, které dbají na to, aby s žadateli o půjčku bylo zacházeno dle zákona. Tím se alespoň částečně vyhnete nevhodnému zacházení a snížíte riziko nevyžádaných problémů.


18.9.2010

Kontaktní informace provozovatele ABC Půjčky
Podmínky použití a ochrana osobních údajů

© 2023 všechna práva vyhrazena.